Arkivbildare: DOMPROST FELLENII SAMLING

Grunduppgifter

DOMPROST FELLENII SAMLING
166
1761 - 1834
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 166 DOMPROST FELLENII SAMLING Jonas Reinhold Fellenius föddes i Malma prästgård den 11 aug. 1761. Han prästvigdes 1788 och knöts efter ett par snabba skiften 1792 till Västerås gymnasium som lärare.Han blev gymnasieadjunkt 1797, vice lektor 1801, lektor 1807, kyrkoherde i Skerike 1810, teol, dr 1818. År 1827 utnämndes han till domprost i Västerås. Här representerade han stiftet på riksdagarna 1815, 1818, 1823, och 1828-30. Han avled hastigt den 9 september 1834. Sedan 1822 var han då gift med biskop Wijkmans brorsdotter Ulrica Eleonora Wijkman, f. 1797. Hon dog den 21 maj 1873 i gården nr 126 i W.kv. Hon hade efter makens frånfälle flyttat ett 10-tal gånger inom staden. Åren 1839-40 bodde hon i gården W. kv. nr 45. När byggnaderna där revs i slutet av 1950-talet påträffades av byggnadsarbetaren Lennart Nilsson nedan redovisade handlingar. Efter förmedling av redaktör Gustaf Blomquist i Länstidningen förvärvades de av stadsarkivet. Det rör sig om aktstycken av mycket blandat innehåll och värde, åtskilliga ämbetshandlingar, strödda lärda anteckningar,några brev, en del economica m m. Västerås i stadsarkivet 13 september 1967 Sven Olsson Stadsarkivarie

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar