Arkivbildare: FINNÅKERSAMLINGEN

Grunduppgifter

FINNÅKERSAMLINGEN
168
16?? - 19--
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 168 FINNÅKERSSAMLINGEN Genom kontrakt den 19 februari och köpebrev den 1 april 1965 förvärvade Västerås stad Finnåkers bruk vid Oppäsen i Fellingsbro sn, Örebro län. Säljare var fru Johanne Falkenstjernes dödsbo, sonen J K Nils Blomberg och dottern fru Maud Brancaccio. Stadens avsikt var att använda gården som bytesobjekt vid fastighetshandel i stadens närhet. Finnåker intar en bemärkt plats i den svenska järnhanterings historia. Här har smide utförts åtminstone sedan 1600-talets början. På 1630-talet fanns två hamrar på Finnåker.Den ena ägdes av Louis de Geer. Från hans arvingar gick bruket genom köp till riksrådet Gustaf Soop. Efter dennes arvingar följde under sen karolinsk tid grevliga ätten von Fersen på Finnåker. Från hand till hand i denna ätt gick bruket intill år 1853, då det förvärvades av kyrkoherden, sedemera prosten Pehr Eric Ludvig Thyselius och expeditionschefen, sedemera justitiestatsministern och presidenten Carl Johan Thyselius med nära anförvanter. År 1871 blev C J Thyselius ensam ägare av Finnåker. Han avled den 11 januari 1891. Då hade bruksdriften som på så många håll i Bergslagen upphört. Men sterbhuset behöll gården ograverad, intill dess även statsrådinnan Augusta Sofia Thyselius år 1902 avlidit. År 1906 förvärvades delar av Finnåker av bruksdisponenten Per Eriksson på Hofors. Men en av statsrådets döttrar fru Siri Maria Collett Vogt återvann år 1910 tillsammans med sin make Nils Collett Vogt de förlorade delarna av gården. Denna kom därmed i norska händer. Förhållandet kan sägas ha varit enahanda ännu vid Västerås stads förvärv av egendomen. Bruksarkivet överlämnades på sin tid av fru Johanne Falkenstierne till Uppsala landsarkiv. Nedan redovisade handlingar ha av Stockholms Enskilda Bank överlämnats till Västerås stad. Väsentligen rör det sig om egendomshandlingar. En karta över Finnåker, upprättad år 1695, förvärvades i samband med köpet våren 1965 av Västerås stad. Västerås i stadsarkivet den 24 november 1965. Sven Olsson Stadsarkivarie

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar