Arkivbildare: VÄSTMANLANDS FOLKBLADS ARKIV

Grunduppgifter

VÄSTMANLANDS FOLKBLADS ARKIV
171
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 386 VÄSTMANLANDS FOLKBLAD Den första arbetartidningen i Västerås, veckotidningen "Signalen", var en dagslända. Den utgavs här 1896-97 av den rätt äventyrlige folktribunen Svante Lundqvist. År 1906 startade tidningen "Folket" i Eskilstuna, gemensamt organ för socialdemokrater i Södermanland och Västmanland. Den Västmanländska arbetarrörelsen tecknade aktier i Tryckeri AB Folket. Några dagar före starten för den vänstersocialistiska tidningen "Västmanland" utkom omsider den 23 november 1918 det första numret av Västmanlands Folkblad. Tidningen trycktes till en början i Eskilstuna, fr o m den 15 november 1920 dock i Västerås. År 1935 bildades Fastighets AB Lorens som köpte tomt och byggde för tidningen i hörnet Stora Gatan - Karlsgatan. Verksamheten i de nya lokalerna begynte hösten 1937. År 1940 skildes "Folket" och "Västmanlands Folkblad" från varandra även ekonomiskt. Tryckeri AB Västmanland bildades. Den 1 december 1959 tog tidningen namnet "Folkbladet för Västmanland". En viktig förändring inträffade den 4 november 1963. Folkbladet blev då morgontidning. Trängd av den skära huvudstadspressen, bjöd den därmed VLT spetsen. Det blev en ojämn kamp. År 1964 måste vidtas en rättning av den ekonomiska frontlinjen. Samverkan med "Folket" återupptogs. Folktryck AB bildades. Måndagen den 19 oktober 1964 började Folkbladet åter utges i Eskilstuna, och med den 1 maj 1966 gick tidningen även till namnet upp i "Folket". Platsredaktörer för "Folket" var 1906-15 Viktor Larsson, 1915-18 Knut Kättström. Den dominerande gestalten i "Västmanlands Folkblads" historia är Emil Olovson, chefredaktör 1918-49, riksdagsman och fin publicist. Efter honom följde i tidningens ledning Bengt Dahlander 1949-50, Arthur Berglund 1950-57, Åke Appelgren 1957-59 och Martin Sahlin. På initiativ av den sistnämnde har Folkbladets arkiv överlämnats till stadsarkivet. Västerås i stadsarkivet den 4 juli 1969 Sven Olsson stadsarkivarie År 1964 slogs Västmanlands Folkblad ihop med tidningen Folket i Eskilstuna. 1971 ändrades namnet till Veckobladet.

Placering

757

Länkar

Det finns inga länkar