Arkivbildare: VÄSTMANLANDS FOLKBLADS ARKIV: VECKOBLADET

Grunduppgifter

VÄSTMANLANDS FOLKBLADS ARKIV: VECKOBLADET
172
1971 - 199?
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 172 VÄSTMANLANDS FOLKBLAD, VECKOBLADET Västmanlands Folkblads sammanslagning med Folket i Eskilstuna år 1964 måste efteråt betecknas som en olycka för läsarna norr om Mälaren. En opinion växte där fram för ett återupptagande av det gamla Folkbladet. Småningom konkretiserades planerna. En socialdemokratisk veckotidning med idépolitisk inriktning skapades. Det första numret utkom den 15 januari 1971. Det beslöts att manuskripten åtminstone t v. skulle sparas för möjiggörande av presshistorisk forskning kring frågan hur en tidning kommer till.

Placering

100

Länkar

Det finns inga länkar