Arkivbildare: VÄSTERÅS TEKNISKA FACK- OCH GYMNASIESKOLORS ARKIV

Grunduppgifter

VÄSTERÅS TEKNISKA FACK- OCH GYMNASIESKOLORS ARKIV
174
1918 - 1966
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 174 VÄSTERÅS TEKNISKA FACK- OCH GYMNASIESKOLORS ARKIV 1912 föreslog en statlig kommitté att en statlig elektroteknisk fackskola skulle inrättas i Örebro. Västerås stadsfullmäktige opponerade sig mot lokaliseringen och 1918 beslutade riksdagen att skolan skulle ligga i Västerås. Året därpå var verksamheten igång. Läsåret 1957/58 bytte skolan namn till Västerås högre tekniska läroverk. 1963 ombildades läroverket till Tekniskt gymnasium med både två- och treårig utbildning. Från läsåret 1963/64 infördes på försök en kommunal fackskola i Västerås. Arkivbildaren upphör efter läsåret 1965/66, då alla de gamla statliga och kommunala gymnasieformerna ersätts av fackskolan och ett treårigt examensfritt gymnasium. Den nya skolformen förläggs till Zimmermanska skolan. För exempel på elevarbeten från Tekniska skolan 1911-1921 se Byggmästare Axel Olsson arkiv.

Placering

211

Länkar

Det finns inga länkar