Arkivbildare: STYRELSEN FÖR PROAROS: INDIVID OCH FAMILJ; VÅRDBAS MISSBRUK

Grunduppgifter

STYRELSEN FÖR PROAROS: INDIVID OCH FAMILJ; VÅRDBAS MISSBRUK
177
1993 - 1997
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås Stadsarkiv Ansvarar för åtgärder i enlighet med Lagen om vård av missbrukare (LVM). Har mottagning, behandling, gruppverksamhet och boendestöd för missbrukare. Inackorderingshem; Jonas och Iggebyvillan. Verksamhetsområde är hela Västerås Kommun. Verksamheten övergår till område Gemensamma verksamheter fr o m 1998. För övergripande historik för proAros se Styrelsen för proAros: Huvudarkivet

Placering

22

Länkar

Det finns inga länkar