Arkivbildare: VÄSTMANLANDS LÄNS SPARBANK

Grunduppgifter

VÄSTMANLANDS LÄNS SPARBANK
176
1864 - 1976
  • 190000000 Västmanlands län
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 176 VÄSTMANLANDS LÄNS SPARBANK Länsparbanken stiftades av Västmanlands Läns Hushållningssällskap. Huvudkontoret förlades av naturliga skäl till Västerås och 25 s.k. sockenkommittéer bildades redan vid starten för att betjäna allmänheten vid insättning och uttag av pengar. Idag har sparbanken 30 avdelningskontor på alla mera betydande platser inom länet - om man undantar städerna Arboga och Köping, som sedan gammalt har egna sparbanker. Sparbanken kunde år 1964 fira minnet av sin 100-åriga tillvaro. Onsdagen den 11 maj 1864 öppnade den sin rörelse för allmänheten i ett litet enkelt inrett kontorsrum, en trappa upp i fastigheten Hamngatan 20 i Västerås. Huset revs omkring år 1964. I sin dubbla egenskap av kassör och bokhållare emottog här "demoiselle" Öjermark den första kunden - arbetskarlen Joh. Krus i Westsura som då insatte 100 riksdaler. Idag uppgår den insatta summan på banken till inemot 400 miljoner kronor. Ordförande i styrelsen: 1863-1864 CM Selling 1864-1869 Fredrik Cronstedt 1869-1879 Oskar Fleming 1879-1887 Julius Broberg 1887-1888 Ludvig von Post 1888-1905 Max Schenström 1905-1917 UF Johansson 1917-1919 Erik Johansson 1919-1937 Alexander Hamilton 1937-1958 Gunnar Johnasson 1958-1959 Ragnar Grebius 1959- Carl-Axel Olsson Antal insättare vid årets slut: Insättarbehållning i kronor 1870 3.813 501.853 1880 8.749 984.331 1890 11.759 1.796.608 1900 12.803 3.232.183 1910 17.166 7.507.557 1920 27.643 25.535.630 1930 34.845 34.707.540 1940 42.188 41.750.682 1950 61.003 86.074.679 1960 76.779 174.867.190 1970 121.915 361.468.016 Vid förfrågningar om handlingar ur Västmanlands läns sparbanks arkiv ska samråd ske med Swedbanks historiska stiftelse.

Placering

1494

Länkar

Det finns inga länkar