Arkivbildare: VÄSTERÅS STUVERI AB

Grunduppgifter

VÄSTERÅS STUVERI AB
AB Västeråsspedition och Firma Eric Holmström Eftr. sammanslaget till Västerås Skeppsstuveriaktiebolag.
181
1926 - 1999
Västerås
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås Stadsarkiv 181 VÄSTERÅS STUVERI AB En kopia från Kungliga patent- och registreringsverket: "Registreringsbevis för aktiebolag" framgår att bolaget Västerås Skeppsstuveri Aktiebolag är registrerat den 5 maj 1926, se volym F 3:13. I volym A 3:1 kan man läsa "Tidigare hade som bekant avtal existerat mellan dels firman A.B. Västeråsspedition och Hamnarbetarefackföreningen och dels mellan firman Eric Holmströms Eftr. och Hamnarbetarefackföreningen. Sedan dessa båda stuveriföretag numera sammanslagits i Västerås Skeppsstuveriaktiebolag, uppträdde sistnämnda företag såsom arbetsgivare." i protokoll fört 22 och 23 oktober 1930 angående kollektivavtalsförhandlingar. Vidare kan man i förhanlingsprotokoll från 7/7 1966 utläsa "Västerås Skeppsstuveri AB", nästa protokoll daterat 25/8 1966 står det "Västerås Stuveri AB", således ett namnbyte. En nedtecknad intervju med bland andra stuveriförman Edvard Andersson finns i Västerås Folkrörelsearkivs ämbetsarkiv volym F 1 b:3.

Placering

586

Länkar

Det finns inga länkar