Arkivbildare: STYRELSEN FÖR PROAROS: MALMABERG-BJURHOVDA; ÄLDRE OCH HANDIKAPP, OMRÅDE 6

Grunduppgifter

STYRELSEN FÖR PROAROS: MALMABERG-BJURHOVDA; ÄLDRE OCH HANDIKAPP, OMRÅDE 6
183
1993 - 1996
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
Områdets geografiska utbredning: Malmaberg-Bjurhovda. Området förkortas PÄ 6. Ansvarar för ärenden rörande äldrevård och handikapp. D v s hemtjänst, boende i servicehus, ålderdomshem och sjukhem, gruppboende för handikappande och dagcentraler.Handlägger ärenden om färdtjänst. Till området hör hemtjänsten i Haga, Norra och Östra Malmaberg, Bjurhovda och Skiljebo. Servicehus: Malmaberg/Freja, Malmaberg/Östra Malmaberg, Resmilan, Bjurhovda. Sjukhem: Hemdal Gruppboende: Malmaberg Området upphörde vid årsskiftet 1996/1997. Handlingar förvaras även i närarkiv område P 6. För övergripande historik för proAros se Styrelsen för proAros: Huvudarkivet

Placering

9

Länkar

Det finns inga länkar