Arkivbildare: ARKIVINVENTERINGENS I VÄSTMANLANDS LÄN ARKIV

Grunduppgifter

ARKIVINVENTERINGENS I VÄSTMANLANDS LÄN ARKIV
24
  • 190000000 Västmanlands län
H I S T O R I K Västerås Stadsarkiv 24 ARKIVINVENTERINGENS I VÄSTMANLANDS LÄN ARKIV Oroade av erfarenheter i Hed, där ett gammalt bruksarkiv svårt skadats av fukt, sökte landshövding Ragnar Casparsson, landsantikvarie Sven Drakenberg och undertecknad hösten 1956 stimulera riksantikvarieombuden ute i länet att ge sig i kast med uppgiften att inventera de enskilda arkiven vid källan. Vad det gällde var föreningsarkiv, by- och gårdsarkiv, företagsarkiv och privatpersoners samlingar. Resultatet blev icke det önskade. År 1958 verkställdes emellertid av amanuensen Torbjörn Norman med medel, ställda till förfogande av fornminnesföreningen, en provinventering i Salatrakten. Den gav mersmak. En aktionsbestyrelse, Arkivinventeringen i Västmanlands län, bildades med landshövding Casparsson som ordförande, och 1959-1961 genomfördes en restlös inventering av länets enskilda arkiv, Västerås stads bygd undantagen. Över 2000 arkiv genomgicks, innehållet noterades, och ca 150 arkiv togs tillfälligt in till Västerås för ordnande och förtecknande. Landstinget och kommunerna betalade. För den administrativa ledningen och ordnarinsatserna svarade undertecknad. Ute på fältet verkade i tur och ordning Torbjörn Norman, den energiske lundensaren Bill Larsson och stadsarkivets allt i allo Ragnar Barrefors. Uppföljdsåtgärder har senare under 60-talet vidtagits. Västerås 28/10 1971 Sven Olsson Stadsarkivarie För skrivelse angående arkivinventeringarna i Västmanlands län, daterad i april 1961, se arkivförteckningen i pappersformat.

Placering

10

Länkar

Det finns inga länkar