Arkivbildare: STYRELSEN FÖR PROAROS: MALMABERG-BJURHOVDA; BARN OCH UNGDOM, OMRÅDE 6

Grunduppgifter

STYRELSEN FÖR PROAROS: MALMABERG-BJURHOVDA; BARN OCH UNGDOM, OMRÅDE 6
184
1993 - 1996
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
Områdets geografiska avgränsning: Malmaberg-Bjurhovda Ansvar för skola, barnomsorg och fritid. Området är uppdelat i resursenheter för daghem/förskola: Bjurhovda centrala, -södra, -västra, -östra, Haga centala, Malmaberg östra, Skiljebo centrala samt Bjurhovda fritidsgård/klubb. Grundskolor som hör till området: Bjurhovdaskolan Branthovdaskolan Hagaskolan (nedlagd 1996) Malmabergsskolan Skiljeboskolan Området upphörde årsskiftet 1996/1997. Handlingar förvaras även i närarkiv område P6. För övergripande historik för proAros se Styrelsen för proAros: Huvudarkivet

Placering

23

Länkar

Det finns inga länkar