Arkivbildare: STYRELSEN FÖR PROAROS: MALMABERG-BJURHOVDA, OMRÅDE 6

Grunduppgifter

STYRELSEN FÖR PROAROS: MALMABERG-BJURHOVDA, OMRÅDE 6
109
1997 - 2005
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås Stadsarkiv 109 STYRELSEN FÖR PROAROS: MALMABERG-BJURHOVDA, OMRÅDE 6 Områdets geografiska utbredning: Malmaberg-Bjurhovda. Området förkortas P 6. Ansvar och verksamhet är uppdelad i tre huvudsakliga verksamhetsområden. Barn och ungdom Ansvar för grundskola, barnomsorg och fritid. Till området hör: Bjurhovdaskolan Malmabergsskolan Branthovdaskolan Skiljeboskolan Lillhagaskolan Lillhaga särskola Dessa skolor har integrerad barnomsorg. Fritid och barnomsorg: Bjurhovda, Haga, Malmaberg, Skiljebo. Öppen förskola; Flisavägen. Fritidskubbar; Lillahagaskolan och Sundinska Vreten. Individ och familj Ansvar för bistånds- och understödsärenden till enskilda, handläggning i samband med att underårig placerats ellertagits emot i ett hem för vård och boende, familjehem eller annat hem, beslut om åtgärder i enlighet med Lagen om vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare (LVM). Äldre och handikapp Ansvarar för ärenden rörande äldrevård och handikapp. D v s hemtjänst, boende i servicehus, ålderdomshem och sjukhem, gruppboende för handikappade, dagcentraler. Handlägger ansökningar om färdtjänst ( t o m 1998). Till området hör: Hemtjänst; Freja, Haga och Malmaberg. Servicehus; Malmaberg och Resmilan. Ålderdomshem; Björkbacken och Bjurhovda. Gruppboende; Hemdal, Bjurhovda och Freja. Organisationen med geografiskt baserade områden med ansvar för flera verksamhetsområden fanns inom proAros under perioden 1997-2005. 2006 bildades istället fyra olika verksamhetsområden baserade på funktion: Kultur, fritid och förebyggande, Lärande och utbildning, Vård och omsorg samt Individ och familj. För övergripande historik för proAros se Styrelsen för proAros: Huvudarkivet Arkivet omförtecknades under mars 2021 och arkiven inom område 6 (barn och ungdom, individ och familj, äldre och handikapp samt integrerat område) slogs ihop till ett arkiv.

Placering

124

Länkar

Det finns inga länkar