Arkivbildare: STYRELSEN FÖR PROAROS: VIKSÄNG-KUNGSÅRA, OMRÅDE 7

Grunduppgifter

STYRELSEN FÖR PROAROS: VIKSÄNG-KUNGSÅRA, OMRÅDE 7
110
1997 - 2005
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås Stadsarkiv 110 STYRELSEN FÖR PROAROS: VIKSÄNG-KUNGSÅRA, OMRÅDE 7 Områdets geografiska utbredning: Viksäng-Kungsåra. Ansvar och verksamhet är uppdelad på tre olika verksamhetsområden: Barn och ungdom Ansvar för grundskola, barnomsorg och fritid. Till området hör: Ekbergaskolan Irstaskolan Storängsskolan Viksängsskolan Fritid och barnomsorg: Talltorp-Viksäng södra förskolor, Lillängens förskolor och Irsta förskolor. Individ och familj Ansvar för bistånds- och understödsärenden till enskilda, handläggning i samband med att underårig placerats ellertagits emot i ett hem för vård och boende, familjehem eller annat hem, beslut om åtgärder i enlighet med Lagen om vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare (LVM). Individ- och familj; familjerätten (1997-2001) Ansvarar för faderskapsutredningar, handläggning av ansökningar och utredningar i samband med adoptioner. Familjerättens ansvar är hela Västerås kommun. År 2002 övergår Familjerätten till område Gemensamma verksamheter. Äldre och handikapp Se område Hammarby-Råby, område 1. Organisationen med geografiskt baserade områden med ansvar för flera verksamhetsområden fanns inom proAros under perioden 1997-2005. 2006 bildades istället fyra olika verksamhetsområden baserade på funktion: Kultur, fritid och förebyggande, Lärande och utbildning, Vård och omsorg samt Individ och familj. För övergripande historik för proAros se Styrelsen för proAros: Huvudarkivet Arkivet omförtecknades under mars 2021 och arkiven inom område 7 (barn och ungdom, individ och familj, äldre och handikapp samt integrerat område) slogs ihop till ett arkiv.

Placering

243

Länkar

Det finns inga länkar