Arkivbildare: STYRELSEN FÖR PROAROS: Viksäng-Kungsåra, Barn och ungdom, område 7

Grunduppgifter

STYRELSEN FÖR PROAROS: Viksäng-Kungsåra, Barn och ungdom, område 7
115
1993 - 1996
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
Områdets geografiska avgränsning: Viksäng-Kungsåra. Ansvar för skola, barnomsorg och fritid. Till området hör följande förskolor/daghem: Hamre, Irsta, Orresta, Kärsta, Kungsåra, Lillängen, Talltorp, Viksäng centrala, Viksäng södra. Grundskolor som hör till området: Hamreskolan Ekbergaskolan Irstaskolan Lillängsskolan Orrestaskolan Storängsskolan Viksängsskolan Området upphörde årsskiftet 1996/1997. Handlingar förvaras även i närarkiv område P7. För övergripande historik för proAros se Styrelsen för proAros: Huvudarkivet

Placering

19

Länkar

Det finns inga länkar