Arkivbildare: STYRELSEN FÖR PROAROS: VIKSÄNG-KUNGSÅRA; ÄLDRE OCH HANDIKAPP, OMRÅDE 7

Grunduppgifter

STYRELSEN FÖR PROAROS: VIKSÄNG-KUNGSÅRA; ÄLDRE OCH HANDIKAPP, OMRÅDE 7
116
1993 - 1996
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås Stadsarkiv 116 STYRELSEN FÖR PROAROS: VIKSÄNG-KUNGSÅRA; ÄLDRE OCH HANDIKAPP, OMRÅDE 7 Områdets geografiska avgränsning: Viksäng-Kungsåra. Området förkortas PÄ 7. Ansvarar för ärenden rörande äldrevård och handikapp. D v s hentjänst, boende i servicehus, ålderdomshem och sjukhem, gruppboende för handikappade, dagcentraler. Hndlägger ansökningar om färdtjänst. Till området hör hemtjänsten i Viksäng, Klockartorpet och Irsta. Servicehus: Eken och Viksäng. Ålderdomshem: Södergården och Viksäng. Sjukhem: Regementsgatan 79, Viksäng Gruppboende: Södergården, Viksäng Området ansvarar även för avlösarservice samt hemtjänst till barnfamiljer. Området upphörde årsskiftet 1996/1997. Handlingar förvaras även i närarkiv område P 7. För övergripande historik för proAros se Styrelsen för proAros: Huvudarkivet

Placering

15

Länkar

Det finns inga länkar