Arkivbildare: STYRELSEN FÖR PROAROS: KULTUR

Grunduppgifter

STYRELSEN FÖR PROAROS: KULTUR
För handlingar se Styrelsen för proAros: Kultur - Stadsbiblioteket.
187
1993 - 2005
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
1993-1997 endast diarieförda handlingar för proAros: Kultur Stadsbiblioteket. 1998-2005 berör de diarieförda handlingarna alla enheter inom kulturområdet. Enheterna är: konstmuséet, Ung Kultur/Bryggargården, Vallby friluftsmuseum samt kulturskolan. Handlingar 2006-2012: se Styrelsen för proAros: kultur, fritid och förebyggande. Fr o m 2013 ingår kulturverksamheterna i Kultur, idrotts- och fritidsnämnden. För informationsmaterial, trycksaker och pressklipp rörande kulturverksamhet se Kultur- och fritidsnämndens arkiv.
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 187 STYRELSEN FÖR PROAROS: KULTUR Mellan åren 1993-2005 var proAros: Kultur uppdelat i områdena kultur och kulturskolan. Sedan 2006 och fram till 2012 ingick alla enheter inom kulturområdet i proAros: Kultur, fritid och förebyggande. Fr o m 1 januari 2013 tillhör kulturverksamheterna Kultur, idrotts- och fritidsnämnden. Inom kulturområdets enheter ska kultur, information och kreativa mötesplatser vara i centrum för västeråsarnas kulturupplevelser. Eget skapande, inspiration och stimulerande lärande är ledande ord för verksamheterna. Enheterna arbetar främst för att fånga upp barn och ungdomars intresse för eget skapande och kreativa upplevelser. Institutionerna erbjuder bland annat föreläsningar, utställningar, konserter och andra kulturprogram. För äldre handlingar se Kulturnämnden, Biblioteksstyrelsens arkiv och Kultur- och fritidsnämnden. För övergripande historik för proAros se Styrelsen för proAros: Huvudarkivet 1993-1997 endast diarieförda handlingar för Stadsbiblioteket. 1998-2005 berör de diarieförda handlingarna under Stadsbiblioteket alla enheter inom kulturområdet. Enheterna är: konstmuséet, Ung Kultur/Bryggargården, Vallby friluftsmuseum samt kulturskolan. För informationsmaterial, trycksaker och pressklipp rörande kulturverksamhet se Kultur- och fritidsnämndens arkiv.

Placering

269

Länkar

Det finns inga länkar