Arkivbildare: ALLMÄNNA SPARBANKENS I VÄSTMANLAND LIKVIDATIONSAKTER

Grunduppgifter

ALLMÄNNA SPARBANKENS I VÄSTMANLAND LIKVIDATIONSAKTER
2
  • 190000000 Västmanlands län
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 2 ALLMÄNNA SPARBANKENS I VÄSTMANLANDS LIKVIDATIONSAKTER När Allmänna Sparbankerna som följd av en alltför sangvinisk räntepolitik tvingades träda i likvidation år 1929, inleddes förspelet till andra fredskrisen. Händelsen väckte oerhört uppseende, och åtskilliga personer, ej minst inom folkrörelserna, förlorade sin offentliga ställning. Kraschen vore, sedd från den synvinkeln, värd en avhandling. Här föreliggande material är av begränsat värde. Det rör sig om akter avsatta under likvidation med Allmänna Sparbanken i Västmanland. De har överlämnats till stadsarkivet från länsstyrelsen. Förtecknat av Sven Olsson den 3 november 1969.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar