Arkivbildare: TRÅNGFORS KRAFT AB ARKIV

Grunduppgifter

TRÅNGFORS KRAFT AB ARKIV
Se även Svenska Metellverken och Skultuna Bruk
639
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 639 TRÅNGFORS KRAFT AB Trångfors Kraft AB bildadeds 1897 av ASEA, Nordiska Metallaktiebolaget i Västerås samt Hallstahammars Bruk AB. 1898 påbörjades sedan byggandet av Trångfors kraftstation i anslutning till Kolbäcksån. Kraftstationen var klar att börja leverera el år 1900. trångfors Kraftstationen projekterades av Arboga-ingenjörerna Qvist & Gjers och utrustades med deras turbinkonstruktioner. ASEA levererade de sex generatorerna. Den färdigställda kraftstationen levererade elektrisk kraft till ASEA och Nordiska Metallaktiebolaget via en 22 km lång ledning till Västerås. Driften vid kraftstationen upphörde på hösten 1990, då stora förändringar skedde i Trångforsområdet. Västmanlands största kraftstationsbygge avslutades och nere i berget finns nu en nyanlagd station, som ersatt fyra äldre kraftstationer, varav Trångfors är den ena.Trångfors kraftstation är nu museistation, där fortlöpande insatser görs för att åskådliggöra elkraftutvinning ur vattenkraft. Nuvarande ägare till kraftstationen är Mälarenergi AB.

Placering

29

Länkar

Det finns inga länkar