Arkivbildare: GLASERSKA SAMLINGEN

Grunduppgifter

GLASERSKA SAMLINGEN
Werner Wolf Glaser
227
1913 - 2006
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås Stadsarkiv 227 GLASERSKA SAMLINGEN Werner Wolf Glaser föddes den 14 april 1913 i Köln. Han var son till köpman Victor Glaser och hans hustru Julie f. Wolf. Under realskole- och gymnasie- åren på 20-talet framträdde hans stora musikaliska begåvning och år 1929 vann han inträde vid musikhögskolan i Köln. Där tillbringade han ett par framgångsrika år. Men andra fredskrisen kom med bekymmer. Werner Wolf går tidigt ut som orkestermusiker. Som sådan vistas han 1931-32 i Chemnitz. Men förtjänstmöjligheterna är i denna svåra tid små. De politiska ovädersmolnen hopar sig. Och vår unge "Musik" har förälskat sig, hopplöst, i Renate Eiser, född den 26 juni 1906 i Köln och snart med. doktor, även hon musikaliskt och konstnärligt begåvad. Renate (Renée) ochWerner är båda av judisk härkomst, och det nationalsocialistiska maktövertagandet blir en katastrof för dem. Deras karriärer i Tyskland spolieras, innan de egentligen inletts. Och landsflykten begynner. Genom en väns förmedling kommer de hösten 1934 till Danmark, där de den 9 januari 1935 ingår äktenskap. Renée ger upp sitt yrke, blir hemmafru samt konsthantverkare på lediga stunder. Werner utvecklar sin mångsidiga musikalitet och författarbegåvning. Han har redan många år av komposition bakom sig, och han har skrivit åtskilligt. Nu blommar han ut på nordisk botten. Han komponerar, han skriver musikteori, musikhistoria, musikpedagogik, dikt i bunden och obunden form, han undervisar. I första hand knytes han till Fredriksbergs Folkemusikhöjskole och Lyngby Folkemusikskole. Irene Skovgaard blir hans vän och kollega. Äldste sonen Jo Svend föds i januari 1936. Werner Wolf Glasers "Musikens historie" utkommer 1940. Ett fatalt år. Den stora världens oro når det lilla Danmark. Och år 1943 går flykten vidare till Sverige. Där står ett hem öppet i Tving i Blekinge hos jägmästare Fredrik Laub. I januari 1944 värvas så Werner Wolf Glaser till Västerås Musikskola, och där stannar han, även sedan freden öppnat gränserna igen. Här offrar han sin stora erfarenhet, sin begåvning, sin entusiasm, sin bästa kraft åt ungdomens musikaliska fostran. Men på sin fritid skriver han musik, dramer och dikt. Jämförelsevis litet av detta är i dag publicerat, men av många räknas W.W. Glaser redan nu som en av våra främsta tonsättare. Den Glaserska samlingen består av bl a en omfattande korrespondens 1920-2000, manus till åtskilliga litterära arbeten samt skisser till otaliga kompositioner. W.W. Glaser är en utomordentlig brevskrivare, så även sonen Etienne. Arkivets tillgänglighet är belagt med villkor. Samlingen är fritt tillgänglig 2035. Glaserska samlingen kan efter skriftligt medgivande i varje enskilt fall av företrädare för familjen Glaser helt eller delvis göras tillgänglig för forskning (eller författarskap) motsvarande dagens D-nivå och högre även före 2035. Kontakta Västerås stadsarkiv för frågor. Arkivförteckning finns men publiceras inte förrän arkivet blir offentligt. Werner Glaser avled 29 mars 2006 Hans son Jo Svend Glaser, född den 9 januari 1936 gick bort den 13 februari 2022. Svend Glaser ägnade en stor del av sin tid åt att forska i faderns notsamling och att upprätta ett register över korrespondensen.

Placering

127

Länkar

Det finns inga länkar