Arkivbildare: STYRELSEN FÖR PROAROS: INDIVID OCH FAMILJ; VÅRDBAS EKONOMI

Grunduppgifter

STYRELSEN FÖR PROAROS: INDIVID OCH FAMILJ; VÅRDBAS EKONOMI
124
1993 - 1997
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås Stadsarkiv 124 STYRELSEN FÖR PROAROS: INDIVID OCH FAMILJ; VÅRDBAS EKONOMI Området förkortas PIE. Handlägger ansökningar om bostadsbidrag och familjebidrag (ansvaret övergick 1994 till Försäkringskassan), ansvarar för hushållsekonomisk rådgivning till hushållen. Verksamhetsområde är hela Västerås kommun. Till området hör även Flyktingmottagningen under 1997 och början av 1998. Område Vårdbas Ekonomi upphör 1/4 1998 och ombildas tillsammans med andra verksamheter till område Sysselsättning och försörjning. Vid arkivläggningen har hela 1998 överförts till område Sysselsättning och försörjnings arkiv. Akter för flyktingar mottagna januari-mars 1998 hör egentligen organisatoriskt till Indivd och Familj/Vårdbas Ekonomi men alla handlingar upprättade januari-mars 1998 arkiveras under Sysselsättning och Försörjning. För övergripande historik för proAros se Styrelsen för proAros: Huvudarkivet

Placering

156

Länkar

Det finns inga länkar