Arkivbildare: STYRELSEN FÖR PROAROS: INDIVID OCH FAMILJ; VÅRDBAS UNGDOM

Grunduppgifter

STYRELSEN FÖR PROAROS: INDIVID OCH FAMILJ; VÅRDBAS UNGDOM
128
1993 - 1997
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
Styrelsen för proAros: Individ och familj Vårdbas Ungdom Handlägger ärenden i enlighet med Lagen om vård av unga (LVU), placering av barn, avtal med kontaktfamiljer/-personer. Verksamhetsområde är hela Västerås kommun. Området upphör i mars 1997. Verksamheten övergår då till resp område samt till område Sysselsättning och försörjning. För övergripande historik för proAros se Styrelsen för proAros: Huvudarkivet

Placering

14

Länkar

Det finns inga länkar