Arkivbildare: STYRELSEN FÖR PROAROS: GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING; OMRÅDESKONTOR

Grunduppgifter

STYRELSEN FÖR PROAROS: GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING; OMRÅDESKONTOR
Området hette tidigare "Frivilliga skolformer". 2006 gick verksamheten över till styrelsen för proAros/Lärande och utbildning.
138
1997 - 2005
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
För övergripande historik för proAros se Styrelsen för proAros: Huvudarkivet

Placering

40

Länkar

Det finns inga länkar