Arkivbildare: VÄSTERÅS SKOLSTYRELSES ARKIV: FRYXELLSKA SKOLAN

Grunduppgifter

VÄSTERÅS SKOLSTYRELSES ARKIV: FRYXELLSKA SKOLAN
198
1958 - 1971
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 198 VÄSTERÅS SKOLSTYRELSE: FRYXELLSKA SKOLAN Sedan läsåret 1962/63 har Västerås kommun två allmänna gymnasier dels ett statligt, dels ett kommunalt försöksgymnasium. Det senare är förlagt till Fryxellska skolan tidigare Västerås kommunala flickskola. Vid Fryxellska skolan fanns under 1960-talet förutom flickskolan, som var helt avvecklad vid utgången av läsåret 1965/66 och kommunala gymnasiet även grundskola och fackskola. Den tvååriga fackskolan började höstterminen 1963 och var därmed en av de första fackskolorna i vårt land. Men dess verksamhet blev kort och med läsåret 1969/70 gick de sista fackskoleklasserna ut. Samma öde rönte gymnasiet med inrättade treåriga allmänna-, real- och latinlinjer efter läsåret 1970/71, då även detta försvann från Fryxellska skolan. Från och med läsåret 1971/72 finns alltså enbart den vid höstterminen 1962 startade kommunala grundskolan kvar. Västerås i stadsarkivet den 29 oktober 1976 Anita Krafft-Hahne

Placering

134

Länkar

Det finns inga länkar