Arkivbildare: FRÖSTRÖMSKA BILDSAMLINGEN

Grunduppgifter

FRÖSTRÖMSKA BILDSAMLINGEN
201
1869 - 19--
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 201 FRÖSTRÖMSKA BILDSAMLINGEN Rubricerade samling har till Västerås stadsarkiv överlämnats av fru Ebe Gustavsson. Det är bilder, emanerande från seminarielärarinnan Alice Fröström, vars utomordentliga lärargärning av rektor Ivar Andrén apostroferats (Årsböcker i Svensk Undervisningshistoria III s.34, 37 f). Alice Fröström var född 1869. Hon tog småskollärarinneexamen i Västerås 1891 och folkskollärarinneexamen 1896 i Falun. Året efter vann hon anställning i Västerås, där hon tjänstgjorde alltintill pensioneringen 1929. Materialet utgöres av hem- och gruppbilder från fröken Fröströms ungdom. Västerås i stadsarkivet den 3 augusti 1970. Sven Olsson Stadsarkivarie

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar