Arkivbildare: STYRELSEN FÖR PROAROS: PRODUKTIONSGEMENSAM SPECIALIST OCH STÖD

Grunduppgifter

STYRELSEN FÖR PROAROS: PRODUKTIONSGEMENSAM SPECIALIST OCH STÖD
205
1993 - 1997
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 205 STYRELSEN FÖR PROAROS: PRODUKTIONSGEMENSAM SPECIALIST OCH STÖD Ansvarar för utbildning, konsultation och rekrytering samt handledning av specialister inom skola, förskola och socialtjänst. Resultatenheter: 1. Invandrarenhet 3. Handikappstödenhet 2. Specialundervisning (fd Centrala rektorsområdet) 4. Psykologer Lasarettsundervisning BUP Resurslärare Talpedagog 5. Familjehemsrekrytering Hörselpedagog Hemterapeuter Synpedagog Familjebehandlingsenhet Familjerådgivning (fr o 1995) Området upphör 1997 och bildar tillsammans med område Produktionsgemensam administration det nya området Gemensamma verksamheter fr o m 1998. För övergripande historik för proAros se Styrelsen för proAros: Huvudarkivet

Placering

99

Länkar

Det finns inga länkar