Arkivbildare: VÄSTERÅS MARKNAD & NÄRINGSLIV AB (FD EVAB)

Grunduppgifter

VÄSTERÅS MARKNAD & NÄRINGSLIV AB (FD EVAB)
Näringslivsbolaget NäringslivVästerås VMNAB Bolagsnamn före 2016 Etablering Västerås AB (EVAB)
870
1990 -
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 870 VÄSTERÅS MARKNAD & NÄRINGSLIV AB (FD EVAB) Det kommunala bolaget Etablering i Västerås AB (EVAB) registrerades 1990. I samverkan med näringslivet och andra aktörer ska bolaget verka för att utveckla Västerås som en attraktiv boende-, arbets-, etablerings-, besöks- och mötesort. Bolaget skall vidta allmänt näringslivsfrämjande åtgärder samt ge stöd och service inom turistområdet. Bolaget ska också arbeta för att öka intresset för teknik och naturvetenskap och därmed bidra till att stärka Västerås kompetensförsörjning. Näringslivsenheten arbetar för att nya företag etableras på orten och för att stödja redan verksamma företag i Västerås med information, råd och kontakter för deras fortsatta utveckling och expansion i Västerås. Marknadsföringsenheten, Västerås & Co, har i uppdrag att marknadsföra Västerås Mälarstaden till externa kunder som en attraktiv stad för konferenser och evenemang, företagsetablering, boende, högskolestudier och fritidsturism. Bolaget bytte 2016 namn till Västerås Marknads- och Näringslivs AB. Vid samma tid utökades verksamheten med att även omfatta Expectrum, ett centrum för skola och näringsliv med teknikfokus. Från Expectrums webbplats 2017-02-14: Expectrum är en fysisk plats som skapats i nära samarbete med lokala, regionala och nationella aktörer. Här vill vi lyfta och förstärka idéer och tankar som utvecklar relationen människa, teknik och samhälle. Hos oss finns ytor där kreativitet, innovation och utveckling uppmanar våra deltagare och hyresgäster att tänka ett steg längre. Vårt fokus och ursprung ligger i kraften i mötet mellan olika erfarenheter och kompetenser.I detta möte skapas idéer, utvecklas och innovationer får rymd och resurser.Vi vill att individer och idéer som gynnar varandra ska få mötas. Det stärker människan och samhälle, regionen och företagandet. Genom gränsöverskridande samarbeten ska expectrum bidra till: * Ökat intresse för teknik och därmed en kompetensförsörjning som bidrar till den regionala rekryteringsbasen. * Strategiska samarbeten med omvärlden när det gäller våra kommersiellt hållbara innovationer. * En stärkt identitet av Västerås och regionen som ett teknik- och innovationsstarkt centrum.

Placering

6

Länkar

Det finns inga länkar