Arkivbildare: ATTERBERGSKA SAMLINGEN

Grunduppgifter

ATTERBERGSKA SAMLINGEN
28
1789 - 1902
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 28 ATTERBERGSKA SAMLINGEN Rubricerade samling blev i samband med arkivinventeringen i Västmanland 1964 av yrkeslärare Eric Carlsson, Annedalsgatan 2, Västerås, såsom gåva överlämnad till Västerås stadsarkiv. Magister Carlsson hade räddat den från att falla offer för en energisk städaktion. Handlingarna ha avsatts i gården V. kv. nr 130-131, adress Källgatan 17, under sockerbagaren Johan Eric Atterbergs, hans svärmor Greta Lisa Schultströms, och hans dotter fröken Emilie Atterbergs tid där. J.E. Atterberg var född 1789 och av börden närking. Äganderätten till V. 130-131 vann han på 1830-talet genom sitt gifte med fru Schultströms dotter Elisabeth Maria. Han synes ha varit en skicklig och framgångsrik yrkesman. I sitt äktenskap hade han två barn, Carl Leonard, f. 1824, och den nämnda Emilie, f. 1825. Vid sitt frånfälle 16/11 1873 lämnade han efter sig en för tiden ej obetydlig förmögenhet. Den förminskades icke av dottern, som kvarsatt i gården till sin död den 30 juli 1902. I mars 1902 sålde hon emellertid fastigheten till guldsmeden Per Alfred Tengström. Sin kvarlåtenskap testamenterade hon till pios usos och enskilda personer som stått henne nära. Västerås i stadsarkivet den 23 december 1964 Sven Olsson stadsarkivarie

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar