Arkivbildare: STYRELSEN FÖR PROAROS: ÄLDRE OCH HANDIKAPP; FÄRDTJÄNST

Grunduppgifter

STYRELSEN FÖR PROAROS: ÄLDRE OCH HANDIKAPP; FÄRDTJÄNST
120
1993 - 1998
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås Stadsarkiv 120 STYRELSEN FÖR PROAROS: ÄLDRE OCH HANDIKAPP; FÄRDTJÄNST Handläggning av ansökningar om färdtjänst låg under Styrelsen för proAros fram t o m 1998. Varje geografiskt område (PÄ 1-7, 1993-1996 och P 1-7, 1997-1998) hade färdtjänsthandläggare. Akter kan därför även finnas förtecknade under resp område. Verksamheten överflyttades från proAros till Teknik- och idrottsförvaltningen fr o m 1999. Färdtjänst upphörde att vara en del av socialtjänsten genom en lagändring som trädde i kraft 1998. Akter rörande färdtjänst är bevarade i urval (födda 5:e, 15:e och 25:e) enligt socialtjänstlagens bestämmelser. De akter som finns redovisade här är akter som Teknik- och idrottsförvaltningen levererat men som tillhör arkivbildningen för proAros.Akterna är samsorterade efter avställningsår oberoende av område.

Placering

6

Länkar

Det finns inga länkar