Arkivbildare: FRÖIERSKA SAMLINGEN

Grunduppgifter

FRÖIERSKA SAMLINGEN
Isidor Fröier
200
1876 - 1968
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 200 FRÖIERSKA SAMLINGEN INLEDNING Ämneslärare Isidor Fröier föddes i Borgunda i Skaraborgs län den 12 april 1876. Han var son, till folkskolläraren och organisten i församlingen Alfred A. Fröier (1845-1909) och hans maka i första giftet Emma Christina Johansdotter (1849-86). Isidor gick i faderns fotspår - avlade folkskollärarexamen vid seminariet i Göteborg 1896.Betyget var lysande. Efter några månaders tjänstgöring i hemprovinsen utsågs han i januari 1897 till e.o. lärare vid Västerås folkskolor. I februari följande år blev han ordinarie. Han tillhörde den första lärarbesättningen i Djäknebergsskolan. Snart vann han åt sig ställningen som en av de ledande inom stadens skolväsen. Han ägde en synnerligen god musikalisk begåvning, och han var en tecknare av rang.. Hans konstnärliga talang förskaffade honom i första hand engagemang som biträdande teckningslärare vid Högre Allmänna Läroverket 1906. Efter att ha genomgått flera kurser och tjänstgjort några år i folkskolans högre avdelning förklarades han i maj 1912 av K.M:t behörig att inneha tjänst vid Högre Folkskola. Han fortsatte att meritera sig, gick på kurs i stenografi, maskinskrivning och fysisk laboration samt undervisade hos rektor Elvius vid Tekniska skolan. I maj 1918 utsågs han till ordinarie lärare vid Västerås Högre Folkskola. Som sådan tjänstgjorde han intill sin pensionering 1936.Vid det laget hade han dock ännu mycket att ge. Han fortsatte till 1945 sin lärargärning i timtjänst vid Högre Folk och Elektrotekniska Fackskolan. Dessa stolpar i Isidor Fröiers karriär gör icke rättvisa åt honom som människa och kulturarbetare iVästerås. Han var en av skaparna av Högre Folkskolan - Praktiska Realskolan härstädes. Han var stadsfullmäktig 1914-18. Han var Västerås Kvartettsångarförbunds förste ledare, och han gjorde även eljes det lokala musiklivet stora tjänster. Han tog livlig del i stadens ordens- och föreningsliv. Under senare år märktes han kanske inte så mycket. Hans klippsamlingar visar emellertid, hur intensivt han följde med i tidens stora frågor, icke minst, givetvis, på skolområdet. Och han fabricerade till västeråsarnas nöje korsord åt VLT, 1041 inalles, 1945-65. Han avled, nära 92-årig, i mars 1968. Isidor Fröier var en fordrande lärare, men han var en god och glad människa. Humorn flödar i hans teckningar och silhuettklipp från ungdoms- och mannaåren. Det spåras hos honom ingen bitterhet, ehuru ödet icke alltid var gunstigt mot honom. Hans maka och kollega Hildur, f. Norén (1882), avled i april 1912 efter blott ett par års äktenskap. En tröst i den namnlösa sorgen var sonen Kåre. Professor Kåre Fröier har tillsammans med trotjänarinnan Hedvig Karlsson pietetsfullt ordnat nedan redovisade samlingar samt överlämnat dem till Västerås stadsarkiv. De äger ett icke obetydligt skolhistoriskt, lokalhistoriskt och personhistoriskt intresse. - Arkivet i buntar. Västerås i Stadsarkivet den 29 november 1971 Sven Olsson Stadsarkivarie

Placering

14

Länkar

Det finns inga länkar