Arkivbildare: PERSONALNÄMNDEN

Grunduppgifter

PERSONALNÄMNDEN
421
1976 - 1982
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 421 PERSONALNÄMNDEN När Kommunstyrelsens personalutskott upphörde med sin verksamhet vid utgången av 1976, övertog Personalnämnden (PN) dess ansvar. Den nya nämndens verksamhet pågick under sex år - t o m 1982. Redan fr o m 1981 kom dock själva förvaltningen, personalkontoret, att tillhöra Kommunstyrelsens förvaltning. De flesta handlingarna i PN:s arkiv är fr o m 1980 klassificerade enligt PN:s RADI-plan (Registrerings-, arkiverings- och diarieföringsinstruktion). De handlingar som enligt RADI-planen är självregistrerande återfinns under de traditionella beteckningarna i allmänna arkivschemat (ex A - Protokoll, D - Register och liggare). Vid förteckningsarbetet har vissa handlingar gallrats enligt RADI-planen. Hänsyn har även tagits till Kommunstyrelsens RADI-plan, då vissa instruktioner har ändrats för personalkontorets fortsatta verksamhet efter 1982. Arkivet i kartonger där ej annat anges. Handlingar fr.o.m. 1983 finns i KOMMUNSTYRELSENS I VÄSTERÅS ARKIV: PERSONALUTSKOTTET.

Placering

122

Länkar

Det finns inga länkar