Arkivbildare: BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN (1992-2006)

Grunduppgifter

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN (1992-2006)
215
1992 - 2006
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 215 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN I och med valet hösten 2006 upphörde Barn- ungdomsnämnden (BUN). Istället tillkom Grundskolenämnden (GRN) och Förskolenämnden (FskN). På nämndsammanträden i nov-dec 2006 fanns dock inte GRN och FskN som diarieentheter. Alla handlingar finns då diarieförda i BUN med hänvisningar till aktuell nämnd. Ärenden som sedan fortlöpt över årsskiftet 2006-2007 är avslutade i BUN och nyöppnade i GRN och FskN med korshänvisning.

Placering

341

Länkar

Det finns inga länkar