Arkivbildare: UTBILDNINGSNÄMNDEN (MED KUNSKAPSLYFTET/VUXENUTBILDNINGSCENTRUM)

Grunduppgifter

UTBILDNINGSNÄMNDEN (MED KUNSKAPSLYFTET/VUXENUTBILDNINGSCENTRUM)
216
1992 - 2007
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 216 UTBILDNINGSNÄMNDEN Utbildningsnämnden består av två enheter med två diaireenheter; dels en sk stab och dels enheten Kunskapslyftet. Nuvarande namn, sedan 2003, är Vuxenutbildningscentrum. En femårig satsning på vuxenutbildningen med början den 1 juli 1997 i sambarbete mellan stat och kommun i syfte med att åstadkomma ett kunskapslyft för personer som saknar 3 årig gymnasium. Verksamheten föll positivt ut så man fortsatte verksamheten men kom från 2003 att heta Vuxenutbildningscentrum. Utbildningsnämnden upphörde 2007-12-31. Nämnden slås då samman med Arbetsmarknadsnämnden och bildar fr o m 2008 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd.

Placering

312

Länkar

Det finns inga länkar