Arkivbildare: TEKNIK- OCH IDROTTSNÄMNDEN

Grunduppgifter

TEKNIK- OCH IDROTTSNÄMNDEN
TEKNISKA NÄMNDEN
217
1998 - 2006
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 217 TEKNIK- OCH IDROTTSNÄMNDEN Tekniska nämnden inrättades 1998-01-01 som en beställarnämnd för de verksamheter som då låg under Fastighetsnämnden, Gatunämnden och Park- och idrottsstyrelsen. Efter beslut i Kommunfullmäktige 17 december 1998 ändrades nämndens namn till Teknik- och idrottsnämnden. I maj 2007 upphörde nämnden och ersattes av en beställarnämnd och en utförarnämnd. Beställarnämnden heter Tekniska nämnden och utföraren Tekniska produktionsstyrelsen.

Placering

528

Länkar

Det finns inga länkar