Arkivbildare: RUDOLF GAGGES ARKIV

Grunduppgifter

RUDOLF GAGGES ARKIV
218
1834 - 1912
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 218 RUDOLF GAGGE Rudolf Gagge (1834-1912) satte som ingen annan sin prägel på Västerås kulturliv under 1800-talets senare del. Han var född i Stockholm, son till en lärftskramhandlare, fick tjänst som bokhållare i huvudstaden 1850, blev kassör 1856, kamrer vid Mälarbankens huvudkontor i Västerås 1866. Under hela 30 år, 1874-1904, fungerade han som verkställande direktör för banken, och han var ledamot av stadsfullmäktige här 1869-1903. Inom den lokala politiken spelade han ingen ledande roll. Hans styrka var en annan. Det var en man av många talanger. Med honom vann den borgerliga salongen med dess breda kulturella utspel hemortsrätt i Västerås. Han var en utomordentlig tecknare och akvarellist, och han var en skicklig musiker. Med sitt ritstift och sin pensel fäste han på papperet sin omgivning, i synnerhet sin tids Västerås, dess stämningar och dess människor. Karikatyren var ett av hans sätt att uttrycka sig, men han använde den utan elakhet - spirituellt men ändå ömsint. Han bildade Musiksällskapets föregångare, på 70-talet Sångsällskapet, på 80-talet "Lilla kapellet". I det oskarianska Carlsbrödraförbundet var han formens och tonens tolkare. Han ritade och gjorde musik. Gunnar Mascoll Silfverstolpe var hans dotterson. Han tillbragte sina gymnasieår i Gaggeska gården vid Fiskartorget, nu flyttad till Vallby, Västmanlands Skansen. - Nedan redovisade samlingar har av museiintendenten Göran Silfverstolpe överlämnats till stadsarkivet såsom gåva. De av Gagge egenhändigt förda räkenskaperna ger en utomordentligt detaljrik bild av antecknarens intressen och förbindelser och av levnadssättet i hans omgivning. - Beträffande Gagges biografi hänvisas till Göran M Silfverstolpes artikel i SBL XVI s. 719 f. Inbundet där ej annat angives. Västerås i stadsarkivet 15 april 1971 Sven Olsson Stadsarkivarie

Placering

20

Länkar

Det finns inga länkar