Arkivbildare: FÖRETAGSNÄMNDENS FÖR GATUKONTORET ARKIV

Grunduppgifter

FÖRETAGSNÄMNDENS FÖR GATUKONTORET ARKIV
223
1948 - 1977
Västerås
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 223 FÖRETAGSNÄMNDENS FÖR GATUKONTORETS ARKIV 1948-04-29 beslöt stadsfullmäktige att inrätta samarbetsnämnder. Ett halvår senare hölls det första sammanträdet med samarbetsnämnden för arbetstagarna vid hamnen och byggnadskontoret. Byggnadskontorets kontorspersonal hörde fram till 1965 till samarbetsnämnden för arbetstagarna vid drätselkammaren, magistraten och byggnadsnämnden. 1952 - 1956 ingick idrottsstyrelsen i gruppen. Efter att 1958 ha antagit de statliga verkens regler för företagsnämnder övergick samarbetsnämnderna såsmåningom till att heta företagsnämnder. 1960 bytte byggnadskontoret namn till gatukontoret. Hamnens anställda fick egen företagsnämnd 1965 och samtidigt förenades alla gatukontorets anställda - även kontorspersonalen - i en företagsnämnd. Anm: För åren 1969-1970 saknas handlingar helt. Andra företagsnämnders och skyddskommitténs protokoll som kommit in för kännedom har utgallrats eller införlivats med dessas arkiv.

Placering

4

Länkar

Det finns inga länkar