Arkivbildare: ARVID GRANES SAMLING

Grunduppgifter

ARVID GRANES SAMLING
229
19-- - 19--
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 229 ARVID GRANES SAMLING Arkitekten Arvid Grane var under en lång följd av år lärare vid Västerås Yrkesskolor. Han var emellertid en pedagog som ej lät stänga in sig inom skolans väggar. Med stor lidelse engagerade han sig redan i århundradets början i stadens byggnads- och stadsplaneproblem. Än mer lidelsefullt blev hans engagemang i den astronomiska debatten under kvartseklet 1928-1953. Han var en temperamentsfull kämpe som gärna fattade en ståndpunkt och försvarade den. Han hade lätt att skriva, och hans beläsenhet i astronomin blev med tiden stor.Den överträffades dock av hans fantasi, hans besatthet, då det gällde att utforska universums gåtor. - Hans samling tillhör Yrkesskolornas arkiv. I buntar. Västerås i stadsarkivet den 24 maj 1963. Sven Olsson stadsarkivarie

Placering

8

Länkar

Det finns inga länkar