Arkivbildare: VÄSTERÅS ENERGI OCH VATTEN AB (VEV)

Grunduppgifter

VÄSTERÅS ENERGI OCH VATTEN AB (VEV)
VÄSTERÅS KRAFT & ENERGI AB VÄSTERÅS ELNÄT AB VEV DISTRIBUTION AB F.d.: TEKNISKA VERKEN
233
1992 - 2000
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
1992 byter Tekniska verken namn till Västerås Energi & Vatten (VEV). 1993 bolagiseras förvaltningen och blir tillsammans med Västerås Stads Kraftvärmeverk (KVV) helägda dotterbolag till nybildade Västerås Kraft & Energi (VKE). Den kommunalt helägda koncernen bildades för att skapa en sammanhållen bolagsgrupp för stadens energi- och VA-verksamhet men med skilda bolag för produktion av el och fjärrvärme respektive distribution av el, fjärrvärme och vatten. 1993 bildas också Västerås Elnät (VEN) som vilande bolag inom koncernen, i förberedande syfte inför en sannolikt snar avreglering av elmarknaden. 1994 blev VEN vilande dotterbolag till VEV och 1996 överfördes elnätsverksamheten från VEV till VEN som dittills varit vilande. Omorganiseringen berodde på avregleringen av elmarknaden som förbjöd elnätsverksamhet och elhandelsverksamhet inom samma bolag. Det gamla elverket var därmed en juridiskt omöjlig verksamhet och splittrades nu upp i två delar där VEN stod för elnätsverksamheten medan elhandeln fördes vidare under en ny bolagsbeteckning: VEV Distribution, som VEV ändrat namn till. Tillsammans med elhandeln fortsatte fjärrvärme- och VA-verksamheterna under denna nya beteckning för tidigare VEV. Samtidigt togs namnet VEV över av koncernens moderbolag, tidigare VKE. I samband med dessa förändringar skedde också en omorganisering av koncernens styrning, där moderbolaget tidigare endast fungerat som holdingbolag och dotterbolagen skött den operativa verksamheten - nu skulle moderbolaget styra koncernen mer sammanhållet likt ett enda företag. 1998 ingick Västerås, Hallstahammar och KAK-kommunerna en uppgörelse om att inom VEV-koncernen bilda en regional elnätskoncern. Ett nytt bolag, Västra Mälardalen Nät (VMN), bildades som moderbolag i elnätskoncernen. Dotterbolag blev VEN, Nya Västerås Elnät, Hallstahammars Elnät och Västra Mälardalen Kraft (VMK). En del av uppgörelsen var också att överföra elhandelsverksamheterna i Hallstahammar och KAK-kommunerna till VEV-koncernen, varmed VMK Energi och Hallstahammar Energi (HEAB) blev delar av koncernen. I samband härmed bildades inom koncernen också Nya VMK Energi som moderbolag till VMK Energi, liksom Nya Hallstahammar Energi som moderbolag till HEAB. 2000 fusionerades VEV Distribution, KVV, HEAB och VMK Energi in i VEV, som samma år ändrade namn och blev Mälarenergi. Källor: Hedberg 1980, Västerås kommunala historia 1938-1977 Henriksson 2003, En krönika om koncernen Mälarenergi 1861-2003 Mälarenergi årsredovisningar 1999-2000 Västerås Energi & Vatten AB, Västerås Stads Kraftvärmeverk AB, årsredovisning 1992 Västerås Energi & Vatten AB, årsredovisningar 1996-1998 Västerås Kraft & Energi AB, årsredovisningar 1993-1995

Placering

0

Länkar

Det finns inga länkar