Arkivbildare: AB PLÅTMANUFAKTURS ARKIV

Grunduppgifter

AB PLÅTMANUFAKTURS ARKIV
Se också AB Kungsörs Bleckkärlsfabriks arkiv (föregångare) och Kungsör pressprodukter AB (Efterträdare)
423
1919 - 1942
Kungsör
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 423 AB PLÅTMANUFAKTURS ARKIV Vid årsskiftet 1918-1919 uppgick AB Kungsörs Bleckkärlsfabrik i det nystartade AB Plåtmanufaktur. Produktionen vid Kungsörsföretaget verkar inte ha påverkats; personal och den direkta ledningen för företaget är densamma som vid det gamla AB Kungsörs Bleckkärlsfabrik. Kungsörsfirman blir ett s k komissionärsbolag för AB Plåtmanufaktur. Efter överenskommelse med AB Plåtmanufaktur överfördes bolagets samtliga tillgångar i Kungsör på AB Kungsörs Bleckkärlsfabrik vid årsskiftet 1942-1943. Anmärkning: Eftersom protokoll och styrelseberättelser saknas är det svårt att skapa sig en uppfattning om verksamheten vid företaget under den här tiden. Firman behåller sitt gamla namn men har här av praktiska skäl kallats vid moderbolagets namn för att skilja arkivet från dess föregångare. Några av det gamla AB Kungsörs Bleckkärlsfabriks böcker har övertagits och fortsatt att föras efter 1918, varför de ingår i detta arkiv, liksom flera böcker som fortsatt att användas efter 1942 och därför återfinns i Kungsörs Pressprodukter AB. Västerås i stadsarkivet den 10 maj 1982 Gunnel Bellviken Assistent

Placering

104

Länkar

Det finns inga länkar