Arkivbildare: BADELUNDA KOMMUNS ARKIV

Grunduppgifter

BADELUNDA KOMMUNS ARKIV
32
1862 - 1945
Badelunda
  • 198000007 Badelunda kommun 1863-1945
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 32 BADELUNDA KOMMUNS ARKIV Badelunda kommunala historia börjar den 21 december 1862, då kommunalstämma i enlighet med den då nystiftade kommunallagen första gången hölls. Med utgången av år 1945 inkorporerades Badelunda med Västerås stad. I denna förteckning redovisas de arkivalier som under de 84 mellanliggande åren av självständigt kommunalt liv avsatts i Badelunda - eller rättare sådana delar av detta handlingsbestånd som ej vare sig gallrats före inkorporeringen eller därefter influtit i löpande arkivserier hos stadens förvaltningar. Det sistnämnda gäller i första hand större delen av aktmaterialet, särskilt på socialsidan. Även visst material från tiden före 1862 har här medtagits, t.ex. på fattigvårdssidan. Med materialets sammanförande har bidragit kommunens siste store förtroendeman, hemmansägaren Karl Wässman i Tibble. Västerås i stadsarkivet den 17 oktober 1963 Sven Olsson

Placering

147

Länkar

Det finns inga länkar