Arkivbildare: VÄSTERÅS MJÖLKCENTRAL

Grunduppgifter

VÄSTERÅS MJÖLKCENTRAL
Ursprungligt namn på andelsföreningen Lantmännens Mjölkförsäljningsförening u.p.a. Namnbyte 1975 till Arla
240
1915 - 199-
Västerås
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 240 VÄSTERÅS MJÖLKCENTRAL I oktober 1880 bildades Stockholms mjölkförsäljnings AB, vanligen kallat Mjölkbolaget, av bröderna H. A och Wilhelm Lidholm. Mjölkbolaget bildades genom en sammanslagning av de mjölkhandelsaffärer som drevs av företaget Mälarprovinsernas Mejeri AB, det sistnämnda företaget grundat av H. A. Lidholm 1870. 1883 bildades dotterbolaget AB Mälarmejeriet som drev verksamhet utanför Stockholmsområdet i bland annat Västerås, Eskilstuna och Nyköping. År 1915 företogs ett möte på Hotell Kronprinsen i Stockholm dit ett 30-tal representanter från jordbruk i berörda områden kallats. Målsättningen var att åstadkomma en lösning för att förbättra lönsamheten för mjölkproducenter inom Stockholmsområdet, mälarlänen och Östergötland genom en stark organisation som skulle kunna bidra till att gemensamma ekonomiska intressen togs tillvara. Samtidigt skulle konsumenterna får en bättre ordnad mjölkhandel. Resultatet av mötet blev att ett andelsmejeri med mjölkproducenter som ägare grundades 1915, Lantmännens Mjölkförsäljningsförening u.p.a. Andelsföreningen kom allmänt att kallas Mjölkcentralen (MC). Grundstommen i föreningen skulle utgöras av Mjölkbolaget som man vid starten övertog. Vid föreningen bildande övertogs även ett hundratal mindre mejerier, skumstationer och uppsamlingsställen inom verksamhetsområdet och med nära anknytning till Mjölkbolaget, bland annat AB Mälarmejeriet. Under 1920-talet köptes flera mindre mejerier upp på olika håll i Västmanland. I Västerås övertog Mjölkcentralen 1921 Västeråsortens andelsmejeri samt Nya mejeriet. 1926 stod Mjölkcentralen Västeråsavdelningens nya lokaler klara på Engelbrektsgatan, kvarteret Hilde. 1975 bytte Mjölkcentralen namn till Arla. Mjölkcentralen/Arla hade verksamhet i Västerås fram till 1990-talet.

Placering

5

Länkar

Det finns inga länkar