Arkivbildare: SVENSKA RIKSTEATERN-VÄSTERÅSENSEMBLEN

Grunduppgifter

SVENSKA RIKSTEATERN-VÄSTERÅSENSEMBLEN
242
1967 - 1977
Västerås
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås Stadsarkiv 242 SVENSKA RIKSTEATERN-VÄSTERÅSENSEMBLEN I slutet av 1960-talet gjorde Riksteatern ett antal satsningar på fasta regionala ensembler. Dessa skapades i Västerås, Örebro, Växjö, Skellefteå och Blekinge, varav Västerås var först ut hösten 1967. Västeråsensemblen höll egna föreställningar kompletterade med gästspel ur Riksteaterns övriga utbud. Premiärföreställningen i Västerås var Hasse Alfredssons och Tage Danielssons revi "Å, vilken härlig fred" som hade premiär 14 sept 1967. Till följd av en ny kulturpolitisk inriktning från statligt håll fastställd 1974 ersattes Västeråsensemblen med en regional teaterensemble, Västmanlands Länsteater 1977. Västmanlands Länsteater bildades som en stiftelse där Västerås och Landstinget var de tunga medlemmarna , men där även de övriga länskommunerna, med några få undantag var medlemmar. För mer historik om teater i Västerås hänvisas till Thjelvar Hedbergs bok Västerås kommunala historia 1938-1977 sida 278-283 som även finns kopierade i volym F1:1

Placering

49

Länkar

Det finns inga länkar