Arkivbildare: VÄSTMANLANDS LÄNS FÖRSÄKRINGSBOLAGS MOT HAGELSKADA ARKIV

Grunduppgifter

VÄSTMANLANDS LÄNS FÖRSÄKRINGSBOLAGS MOT HAGELSKADA ARKIV
243
1873 - 1956
  • 190000000 Västmanlands län
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 243 VÄSTMANLANDS LÄNS FÖRSÄKRINGSBOLAG MOT HAGELSKADA Västmanlands läns försäkringsbolag mot hagelskada bildades 1873. Man kan i viss mån säga att länets hushållningssällskap stod fadder för detsamma. Reglementet fastställdes den 11 juni 1873. Kring 1880 hade styrelsen följande sammansättning: O Karlsson, E R Larsson, A Palm, R Stephani, L v. Post, J E Johansson, A Mattson, P O Olsson, A Fogelström och J Broberg. År 1885 var antalet delägare i bolaget 657 med ett sammanlagt försäkringsbelopp av 1 020 780 kr. Det året inträffade 11 hagelskador. Senare på 20-talet, var man tvungen att ta lån i bank för att finansiera verksamheten. Bolaget hade nu många ombudsmän anställda. De fick en grundersättning av 1 kr. för försäkringar å 1000 kr eller därunder och 2 kr. för försäkringar överstigande 1000 kr. Ett stimulanstillägg av 50 öre tillkom för försäkring å minst 500 kr. Under åren 1938 och 1948 tycks skadorna ha varit särskilt talrika, men ingen enskild skada översteg 10 000 kr, dessa år. År 1953 anmäldes de flesta skadorna under försäkringsbolagets verksamhetstid; 74 skadeanmälningar gjordes. Ersättningarna översteg premierna flera gånger. I styrelsen satt då bl a E Ericson, J E Selin och P Larsson. På våren 1956 började Västmanlands läns försäkringsbolag mot hagelskada och Skandinaviska kreatursförsäkringsbolaget att förhandla om sammanslagning av de båda bolagen. Orsaken till detta var bl a de risker som är förknippade med hagelskadeförsäkring inom ett så begränsat område som Västmanlands län. Den 15 december 1956 var sammanslagningen ett faktum. Västmanlands läns hagelskadeförsäkringsbolag trädde efter överförandet i likvidation. Kvarvarande tillgångar skänktes till jordbrukarna genom att 1956 års premie efterskänktes. Reservfonden donerades till Västmanlands läns hushållningssällskap för inköp av försöksgård. Slutomdömet om Kreatursförsäkringsbolaget är att under de över 80 år som bolaget varit i verksamhet har antalet försäkringar och antalet skador varit mycket skiftande. Bolaget har däremot inte genomgått några större kriser. Västerås den 5 november 1971. (Inga Lena Carlsson)

Placering

42

Länkar

Det finns inga länkar