Arkivbildare: HAMRE GÅRDS ARKIV

Grunduppgifter

HAMRE GÅRDS ARKIV
246
1??? - ????
Hamre
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 246 HAMRE GÅRDS ARKIV I föreliggande förteckning redovisas handlingar, avsatta vid Hamre gård väsentligen under senare 1800- och begynnande 1900-tal. Merendels rör det sig om produktions- och dagsverkslistor samt räkenskaper.Ett mindre bestånd lösa handlingar sprider dock även ljus över ägarskiftena vid egendomen. År 1787 avled skattemannen Olof Danielsson i Hamre. Han lämnade efter sig änka och tre barn, sonen Daniel samt döttrarna Elisabet och Christina. Daniel är identisk med den senare i Västerås bemärkte skepparen Daniel Lundbäck. Elisabet och hennes make Fredrik Andersson tog 1802 över föräldrarnas halva hemman i Hamre. De begåvades ej med någon manlig arvinge.Den fasta egendomen gick så genom gifte till nämndemannen och arrendatorn på Brunnby Anders Nilsson.Genom ett andra gifte lade han därtill andra halva mantalet Hamre. Hans son Anders Andersson (född 1815 ) och dennes maka Maria Larsdotter (född 1818), dotter till häradsdomaren Lars Jansson i Bengtsbo, ärvde 1837 i december hela gårdskomplexet. Deras son var godsägaren C. Arvid Andersson (född 1846) , tegelbrukets grundare. C.A. Andersson hade en relativt stor familj. Bland barnen märks sönerna Sven Anton (född 1882) och Nils Otto (född 1900). De har, eftersedan släktens fasta egendom i Hamre successivt, i samband med stadens expansion, försålts till det allmänna, överlämnat gårdshandlingarna till stadsarkivet. Beståndet har kompletterats av ingenjören Per-Åke Fager, som i sin egenskap av primus motor inom scoutrörelsen i sydöstra stadsdelen fått på sin hand Hamre villa. Bland där kvarlämnade föremål återfanns bl a den nedan redovisade bokföringen. Stadens fastighetskontor tillvaratog på Hamre jämväl en bykista med innehåll. Kistan har överlämnats till Länsmuseet, medan de svårt fuktskadade handlingarna väntar på konservering. Västerås i stadsarkivet den 31 juli 1970 (Sven Olsson) stadsarkivarie

Placering

61

Länkar

Det finns inga länkar