Arkivbildare: HÖGBYSTYRELSENS ARKIV (HÖGBYNS TURISTANLÄGGNING)

Grunduppgifter

HÖGBYSTYRELSENS ARKIV (HÖGBYNS TURISTANLÄGGNING)
290
1956 - 1968
Högbyn
  • 198200000 Fagersta kommun
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 290 HÖGBYSTYRELSEN (HÖGBYNS TURISTANLÄGGNING) På initiativ av landshövding Ragnar Casparsson tillsattes den 19 juni 1956 av särskilt kallade intressenter, däribland representanter för städerna Västerås och Fagersta, Skidfrämjandet och länets turisttrafikförening, en kommitté för undersökning av möjligheterna att i Högbyn vid Fagersta inrätta och driva en turistanläggning. Stadsdirektör Tjelvar Hedberg blev kommitténs urdförande. Stadsarkitekt Per Bohlin engagerades att göra skisser. Resultatet blev positivt. Sommaren 1958 konstituerades Högbystyrelsen. Överste G Odqvist blev dess ordförande. Bohlins skisser till friluftsgård godkändes. Kostnaderna beräknades till 650 000 kr. Bidrag begärdes av landstinget, statens fritidsnämnd och länets kommuner. Disponenten Karl Hedin uppförde en kioskbyggnad inom området.Teknisk service framfördes Verksamheten vid Högbyn fick härefter ökad omfattning. Då ortens hotellfolk ej vågade satsa sin trygghet på Högbyn, måste emellertid de ursprungliga stora planerna revideras. Fagersta stad övertog år 1966 ansvaret för fritidsgårdens uppförande. Entreprenadsumman belöpte till 560 000 kr. Västerås stad och staten tillsköt vardera 100 000 kr. Den 19 februari 1968 upplöstes Högbystyrelsen. Dess handlingar har av stadsdirektör Hedberg och kassaförvaltaren stadskamrer Folke Wahlsten överlämnats till stadsarkivet. -I buntar.

Placering

5

Länkar

Det finns inga länkar