Arkivbildare: VAKTMÄSTARE HELMER ERICSONS ARKIV

Grunduppgifter

VAKTMÄSTARE HELMER ERICSONS ARKIV
258
1923 - 1948
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 258 VAKTMÄSTARE HELMER ERICSONS ARKIV Handlingar ang vaktmästaren Helmer Ericson och hans familj på Vallby friluftsmuseum 1923/24-1948: "Återblick kring Vallby Friluftsmuseum". Sammanställt år 2003 av Helmer och Disas barn Rut-Marie, Bernt, Ingrid, Lars och Nils. Materialet är hämtat från privata arkiv, Text om friluftsmuseet, Ernst Blom Västerås Bilder 1895-1945, Västerås kommunala historia 1938-1977, Kopior på kartor från Västerås kartarkiv samt Lantmäteriet, material från Länsmuseet, tidningsklipp. Villkor: Öppet arkiv. Kopior får tas för enskilt bruk

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar