Arkivbildare: LILLHÄRADS KOMMUNARKIV

Grunduppgifter

LILLHÄRADS KOMMUNARKIV
264
1862 - 1951
Lillhärad
  • 198000013 Lillhärads kommun 1863-1951
H I S T O R I K Västerås Stadsarkiv 264 LILLHÄRADS KOMMUNARKIV I åtlydnad av KM:ts någiga förordning om sockennämnder inrättades år 1843 Lillhärads Sockennämnd. Dess förste ordförande var godsägare G.R. Tersmeden på Slagårda . Han följdes året efter av Daniel Arosenius, varmed traditionen grundades, att socknens kyrkoherde skulle vara nämndens preses. Sockennämnden handlade väsentligen fattigvårdsärenden. År 1862 stiftades emellertid våra kommunallagar. Därmed blev sockennämnden ombildad till en kommunalnämnd med mer vidsträckta befogenheter, och den gamla sockenstämman blev kommunalstämma. Den sittande kyrkkoherden O. W Hedgren släppte emellertid ej sitt grepp om socknens affärer, och han dominerar det första kommunala årtiondet i Lillhärad. Efter och skiftesvis med honom inträdde på de ledande presidieposterna i stämma och nämnd rusthållare C.W Pettersson på Gränsta och kapten O.W Löwenborg på Slagårda. Denna sekularisering av den kommunala administrationen blev naturlig, i och med att fattigvården fick ett eget forum i fattigvårdsstyrelsen. En anna person som under en kort tid, i 80-talets början gjorde kommunen stora tjänster var riksdagsman Otto Karlsson, som hade egendom i socknen, ehuru han merendels vistades på Råby i Dingtuna. Bland andra bemärkta män i kommunens ledning märkes följande stämmo- och nämnordförande:Hemmansäganren August Pettersson i Skäfsta 1891-1896, Organisten Albert Lundkvist 1896-1900, Hemmansägaren C.A. Johansson i Lundby 1901-1927 och Byggmästare K.H Johansson i Gränsta 1928-1951. I samband med den stora kommunreformen uppgick Lillhärad med år 1952 i Dingtuna storkommun. Nedan redovisade handlingar har i anslutning till arkivinventeringen i Västmanland deponerats i Västerås stadsarkiv.

Placering

66

Länkar

Det finns inga länkar