Arkivbildare: NYA HOTEL EDISON AB

Grunduppgifter

NYA HOTEL EDISON AB
Verksamheten drevs tidigare av entreprenör under namnet Hotel Edison (egen arkivbildare)
272
1991 - 1999
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 272 NYA HOTELL EDISON Byggnads AB Mimer lade stora insatser på att omstrukturera hela Vallbyområdet i Västerås i mitten av 1980-talet. Med i satsningen var upprättandet av Vallbyinstitutet, där första etappen stod färdig 1987. Institutet kom att omfatta en hotell- och restaurangverksamhet med utrymme för konferensaktiviteter. Fram till början av 1991 drevs hotell- och restaurangrörelsen under namnet Hotel Edison av en entreprenör, Lindgrens Hotel AB, men denna försattes i konkurs 15 februari samma år. Från augusti till december 1991 kom därför verksamheten att drivas inom Byggnads AB Mimer. Det kommunala bostadsbolaget fortsatte driva verksamheten som ett helägt dotterbolag, Nya Hotel Edison AB fr.o.m. 1 januari 1992. Förutom hotell- och restaurangverksamheten kom man också att sköta konferensanläggningen som tidigare ingått i moderbolaget. Från 1992 kom också ett samarbete med Wenströmska gymnasiet till stånd. Detta bestod i att gymnasiet skulle förlägga en del av den arbetsplatsförlagda utbildningen för årskurs 2 inom livsmedelstekniska linjens gren storhushåll/restaurang till Nya Hotel Edisons lokaler. Under 1993 gjorde man stora satsningar på Vallbyinstitutet som ett mediahus med medverkan av Sveriges Radio, TV Bergslagen, gymnasieskolans mediautbildning samt ett antal media/multimediaföretag. Den 1:a januari 1998 lades verksamheten ut på entreprenad till Software Restaurangutveckling AB, där hotellet erhöll det nya namnet Hotel Winn. Nya Hotel Edison AB:s verksamhet kom därför att bli vilande fr.o.m. 1998. Västerås 981113 Angelica Björlestrand

Placering

5

Länkar

Det finns inga länkar