Arkivbildare: 1917 ÅRS HYRESNÄMNDS ARKIV

Grunduppgifter

1917 ÅRS HYRESNÄMNDS ARKIV
285
1917 - 1920
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 285 1917 ÅRS HYRESNÄMNDS ARKIV I anledning av KF 5/5 1916 och 27/2 1917 om medling i hyrestvister tillsatte Väster stadsfullmäktige den 26 april 1917 en hyresnämnd. Ledamöter i nämnden blevo arkitekten Viktor Segerstedt, byggnadssnickaren F.O. Pettersson, muraren G. Dahlfors och bostadsinspektrisen fru Agda Norström. Istället för de båda sistnämnda inträdde i september s.å. byggmästaren A. Hammer och redaktören Knut Kättström.Segerstedt ersattes i september 1918 av byggmästaren K.J. Karlsson, F.O. Pettersson ett år senare av järnarbetaren E.R. Sabel. Som ordförande fungerade 1917-1919 kronofogde J. Lange, 1920 länsbokhållaren A. Rudberg, av KB förordnade. Nämnden som upphörde 1920, utvecklade aldrig någon livligare verksamhet. Västerås i stadsarkivet 10 november 1965 Sven Olsson Stadsarkivarie

Placering

7

Länkar

Det finns inga länkar