Arkivbildare: HÖGBYARKIVET

Grunduppgifter

HÖGBYARKIVET
289
18?? - 1???
Högby
  • 198000007 Badelunda kommun 1863-1945
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 289 HÖGBYARKIVET Högbyarkivet är ett släkt- och gårdsarkiv, avsatt av Johan Abraham Isaksson och dennes efterkommande på Högby i Badelunda socken. Johan Abraham Isaksson, född den 6 oktober 1849, tillhörde en bondesläkt, som redan under 1600-talets första decennier återfinnes boende på hemmanet Gränsta i Lillhärads socken. Yngre broder i syskonskaran, valde Johan Abraham att söka sin bärgning på annan ort. Från 1873 arrenderade han, en man av intellektuell begåvning och osedvanlig bildningstörst, som om möjligheter erbjudits skulle ha valt präst- eller lärarkallet, prästgården och sedermera hemmanet Heden i Fläckebo socken. Nämnda år ingick han äktenskap med sin förra skolkamrat, Hedda Karolina Andersdotter, född den 29 november 1849 i Norrängen, Lillhärad. Makarna ägde fem döttrar: Alma Karolina (1875- ), Anna Sophia (1876-1960), Amanda Charlotta (1878-1954), Augusta Mathilda (1880-1958) och Alida Maria (1882-1965); en son föddes död. Åren 1887-1896 arrenderade Johan Abraham Isaksson hemmanet Lindö under Tidö fiedekomiss. Sistnämnda år tillträdde han arrendet av kronoegendomen, länsmansbostället Högby nr 1 om ett mantal i Badelunda socken. När fastigheten 1906 försåldes genom auktion ingav Isaksson högsta budet. Som brukare av egen torva njöt Abraham Isaksson föga av ekonomisk vinning. Hans kreatursbesättning härjades av sjukdom och missväxt drabbade hårt, exempelvis 1914. Inför sitt sjunde decennium fann Isaksson för gott att draga sig tillbaka efter en mödofylld arbetsdag. I december 1918 sålde han sin egendom till arrendatorn C. M. Ehlvén från Dingtuna, sedan han från stamhemmanet avsöndrat lägenheten Högby nr 1,2, av honom kallad Vilan.(Utägan Högby Skogsfjäll hade tidigare avsöndrats och försålts.) Han uppförde här, i den forna länsmansgårdens gamla park,en villafastighet, som han intill sin död, den 22 december 1937, bebodde jämte sin hustru Hedda och sina två yngsta döttrar. Hustrun följde honom 1946 i graven. Högby 1,2, sedan Badelunda socken inkorporerats med Västerås: stadsäga 3232, tillföll efter de kvarlevande döttrarnas frånfälle genom testamentariskt förordnande dotterdottersonen Torbjörn Norman. Arkivet i buntar

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar