Arkivbildare: VÄSTERÅS TEATERFÖRENINGS ARKIV

Grunduppgifter

VÄSTERÅS TEATERFÖRENINGS ARKIV
541
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 541 VÄSTERÅS TEATERFÖRENINGS ARKIV Teaterföreningen bildades vid ett möte i publikfoajén på Västerås Teater den 13 mars 1979. Föreningen var knuten till Svenska Riksteatern och Länsteaterföreningen i Västmanlands län. Samtliga inom kommunen verksamma föreningar och sammanslutningar, ägde rätt till medlemskap, liksom även Västerås kommun. Föreningen upplöstes den 3 oktober 1983. I arkivet ingår även äldre material. Västerås 1990-05-03 Bo Jakobsson arkivarie

Placering

9

Länkar

Det finns inga länkar